Showing all 19 results

Máy chấm công nhận diện bằng khuôn mặt RonaldJack iFace302, RonaldJack iFace800, RonaldJack iFace602, RonaldJack FA113, RonaldJack F500, ZKteco MB200-ID, MB10-ID … là giải pháp cao trong việc kiểm soát chấm công, tránh chấm công dùm…

-14%
21.500.000 18.500.000
Được xếp hạng 4.80 5 sao
(5 nhận xét)
-4%
8.500.000 8.200.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(13 nhận xét)
-16%
9.500.000 8.000.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-7%
8.500.000 7.900.000
Được xếp hạng 4.80 5 sao
(10 nhận xét)
-5%
7.900.000 7.500.000
Được xếp hạng 4.90 5 sao
(10 nhận xét)
-15%
8.500.000 7.200.000
Được xếp hạng 4.71 5 sao
(21 nhận xét)
-15%
8.500.000 7.200.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-6%
4.800.000 4.500.000
Được xếp hạng 4.90 5 sao
(10 nhận xét)
-2%
4.600.000 4.500.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(2 nhận xét)
-7%
4.600.000 4.300.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-7%
4.600.000 4.300.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(1 nhận xét)
-13%
4.800.000 4.200.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(12 nhận xét)
-13%
4.800.000 4.200.000
Được xếp hạng 4.50 5 sao
(2 nhận xét)
-10%
4.200.000 3.800.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
(9 nhận xét)
02822.112.342