Showing all 7 results

Danh mục sản phẩm cân sàn điện tử dùng để cân tính tiền, cân thu mua hàng hóa, cân nông sản, cân tải trọng xe, cân phân tích, …

-14%
14.500.000 12.500.000
-15%
13.500.000 11.500.000
-8%
12.500.000 11.500.000
-11%
11.500.000 10.200.000
-21%
11.950.000 9.500.000
-20%
10.600.000 8.500.000
-22%
9.560.000 7.500.000
02822.112.342